Proeflessen:
Om te kijken of judo daadwerkelijk de sport voor jou is mag je drie keer een proefles meedraaien. Meld je bij de trainer en deze zal een uitleg geven over de gang van zaken. Na drie keer kunt U het inschrijfformulier downloaden (tabblad formulieren) en versturen naar  ledenadm.sakura@gmail.com of hardcopy aan de trainer meegeven. 
Groepsgrootte
Om de leskwaliteit te waarborgen hanteren we een groepsgrootte van plus minus 20 kinderen per groep. Wanneer dit aantal wordt overschreden zijn we genoodzaakt je op een wachtlijst te plaatsen of te kijken of er op een andere dag een plekje voor je is.
Judopak
Judo doe je in een judopak. De eerste lessen kun je een pak lenen van de vereniging. Wanneer je het inschrijfformulier hebt aangeleverd moet je ook gaan zorgen voor een eigen pak. Je kunt een pak bestellen bij meester Bas (judobashelwerda@hotmail.com), juf Margitte (margitte.Hein@live.nl) of online bestellen bijvoorbeeld bij essimo.nl
Inschrijven
Inschrijven doe je middels het inschrijfformulier dat is te downloaden bij het tabblad formuliern. Na het invullen kunt u het versturen naar ledenadm.sakura@gmail.com.
Contributie
Het lidmaatschap bedraagt 55 euro per half jaar  en wordt twee keer per jaar geïnd. De inning verloopt middels automatische incasso.  De eerste keer worden 10 euro inschrijfkosten in  rekening gebracht.
Wanneer je vaker dan 1 keer wil trainen zijn de kosten 85 euro per half jaar.
Jeugdsportfonds
We vinden het belangrijk dat de judosport voor iedereen toegankelijk is. Wanneer het betalen van de contributie niet tot de mogelijkheden behoort zijn er mogelijkheden om de contributie te betalen middels het jeugdsportfonds. Spreek de trainer aan voor de mogelijkheden.
Afmelden voor de les
Wanneer je een keer niet op de les kunt verschijnen is het prettig dat je je afmeldt. Wanneer je op dinsdag of woensdag judood (Eelderwolde) doe je dit bij meester Bas, judobashelwerda@hotmail.com. Op de vrijdag kan dit bij Margitte (Eelde), Margitte.Hein@live.nl
Uitschrijven
Wanneer je besluit je lidmaatschap op te zeggen dien je dit te doen per 1 januari of 1 juli. Je mailt het afmeldingsformulier (zie tabblad formulieren) naar ledenadm.sakura@gmail.com.