Samenstelling bestuur judo vereniging Sakura:

Voorzitter: Simon Leistra, Voorzitter.Sakura@gmail.com

Secretaris: Peter van Luijk, sakura.judovereniging@gmail.com

Penningmeester: Sybolt Nauta, Financieelbeheer.sakura@gmail.com

Ledenadministratie: Dirk Attema, ledenadm.sakura@gmail.com

Aanspreekpunt locatie Eelde: Coordinator.sakura.borchkwartier@gmail.com

Aanspreekpunt locatie Eelderwolde Terborch: vacature

Judovereniging Sakura

Borchkwartier Borchsingel 41, 9766 PP Eelderwolde en Sporthal Groote Veen Boomgaard 7, 9761 TM Eelde 

www.sakurajudo.net