WELkom

Dank voor het bezoeken van de site van Sakura.  We zijn een judovereniging die al jaren lang de judosport verzorgt.

De kracht van de vereniging is dat dit alles in een plezierig en sportieve sfeer gebeurt. We nodigen je van harte uit om eens bij een van de locaties op de mat te stappen.

‚Äč

Kvk nummer: 40048467

Datum: 12 maart 2020

Betreft: Beleid Sakura in zake Coronavirus

 

Beste Leden,

 

Zoals u weet worden de afgelopen weken wereldwijd maatregelen genomen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Nadat begin deze week maatregelen getroffen zijn om de verspreiding van het virus in Brabant te beperken, heeft het RIVM vandaag bekend gemaakt dat er goede redenen zijn om ook landelijk voorzorgsmaatregelen te treffen.

Om te bepalen hoe wij hier als vereniging mee om gaan richten wij ons op de algemene aanwijzing van het RIVM om sociaal contact te vermijden en de vertaalslag daarvan zoals die door de Judobond Nederland gemaakt is voor onze sport. Deze aanwijzing vindt u in de bijlage bij deze brief. De Judobond adviseert in het algemeen clubbijeenkomsten af te lassen.

Als bestuur hebben wij daarom besloten alle trainingen in de Terborch en Groote Veen af te lassen tot en met 31 maart. In de laatste week van maart zullen we de situatie opnieuw evalueren. Ook over het al dan niet door laten gaan van ons paastoernooi op 4 april zullen we rond die tijd een besluit nemen.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Sakura

Judovereniging Sakura

Borchkwartier Borchsingel 41, 9766 PP Eelderwolde en Sporthal Groote Veen Boomgaard 7, 9761 TM Eelde 

www.sakurajudo.net